TRUNG TÂM

NGHIÊN CỨU BỒI DƯỠNG VĂN HÓA LIÊN CẤP

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia"

KHÓA ĐÀO TẠO: MARKETING VÀ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MARKETING VÀ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù...

Dịch vụ của chúng tôi

Viện Đào tạo hiện nay đã và đang đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể một số lĩnh...

Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP (CEO)            Viện Khoa học Đào tạo Phát triển Nhân lực...

  • 1

GỌI NGAY : +84-24-6328-9555

Đăng ký nhận thông tin
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7